DABAL OPREMA d.o.o.

Slavonska avenija 24a, 10000 Zagreb
01/5510-765, 095/3310-764
info@dabaloprema.hr
www.dabaloprema.hr

Djelatnost:
Oprema i pribor za navodnjavanje, pumpe za stočne farme, pumpe za interventne namjene i civilnu zaštitu, komunalna oprema za suzbijanje prašine i neugodnih mirisa

Pozicija – Izložbeno polje: 2