DOMAĆA RADINOST BIZOVAC PLET

K. Tomislava 66, 31222 Bizovac
031/675-075, 098/651-740
abram.miro@gmail.com

Djelatnost:
proizvodi od šibe, košare i drveta

Pozicija – Izložbeno polje: 3B