ISKAZIVANJE INTERESA za davanje u zakup ugostiteljskih prostora
Objavljeno 21.07.2023.

Predmet iskazivanja interesa je prikupljanje ponuda za zakup poslovnih prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Sajamskom prostoru Gudovac tijekom održavanja sajamskih manifestacija:

30. JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM,

Državna stočarska izložba, Sajam opreme za stočarstvo,

7. Peti element i 6. Drvni svijet

(8. – 10. rujna 2023.)

U ponudi su slijedeći poslovni prostori:

1. OTVORENI PROSTOR br.1
• Lokacija: dio Polja 3C
• Površina: 30 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.
Poslovni prostor se sastoji od drvene ugostiteljske kućice i otvorenog neuređenog prostora, koji nisu opremljeni ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.

Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.
Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je priprema i prodaja svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru nije dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa.

2. OTVORENI PROSTOR br.2
• Lokacija: dio Polja 8J
• Površina: 600 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.

Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je priprema i prodaja svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa isključivo uz prethodnu pismenu najavu i opis izvođenja glazbe, te pismenu suglasnost organizatora sajamskih manifestacija (Bjelovarski sajam d.o.o.).

3. OTVORENI PROSTOR br.3
• Lokacija: dio Polja 8J
• Površina: 300 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.

Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je priprema i prodaja svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa isključivo uz prethodnu pismenu najavu i opis izvođenja glazbe, te pismenu suglasnost organizatora sajamskih manifestacija (Bjelovarski sajam d.o.o.).

4. OTVORENI PROSTOR br.4
• Lokacija: dio Polja 8J
• Površina: 150 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.

Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je priprema i prodaja svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa isključivo uz prethodnu pismenu najavu i opis izvođenja glazbe, te pismenu suglasnost organizatora sajamskih manifestacija (Bjelovarski sajam d.o.o.).

5. OTVORENI PROSTOR br.5
• Lokacija: dio Polja 8J
• Površina: 150 m2 otvorenog prostora
• Cijena zakupa: najpovoljnija ponuda EUR + PDV.
Poslovni prostor nije opremljen ugostiteljskom ni bilo kojom drugom opremom i daje se u zakup u viđenom stanju na određeno vrijeme – tijekom trajanja gore spomenute sajamske manifestacije.
Režijski troškovi (struja i voda) su uključeni u cijenu zakupa.

Prostor se iznajmljuje kao cjelina, a ne djelomično.
Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti u navedenom prostoru dozvoljena je priprema i prodaja svih vrsta hladnih i toplih jela, te svih vrsta hladnih i toplih pića i napitaka.
U navedenom poslovnom prostoru je dozvoljeno izvođenje glazbe za vrijeme trajanja zakupa isključivo uz prethodnu pismenu najavu i opis izvođenja glazbe, te pismenu suglasnost organizatora sajamskih manifestacija (Bjelovarski sajam d.o.o.).

__________________________________________________________________________________________

Način dostave dokumentacije i rokovi:
Pregled svih ponuđenih prostora je moguće obaviti tijekom radnih dana u periodu od 21. – 27. srpnja 2023., u vremenu od 9,00 – 14,00 sati.
Svoje ponude dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom za koji poslovni prostor se iskazuje interes (redni broj i naziv poslovnog prostora) i naznakom „Ne otvaraj-iskazivanje interesa za davanje u zakup poslovnih prostora“ na adresu:
BJELOVARSKI SAJAM d.o.o., Gudovac 1D, Sajamski prostor Gudovac, 43251 Gudovac ili direktno u Upravu Bjelovarskog sajma d.o.o. – Sajamski prostor Gudovac (paviljon 1, I.kat), najkasnije do 28. srpnja 2023., do 11:30 sati bez obzira na način dostave.


Ponuditelji mogu predati ponude za sve ponuđene poslovne prostore!

Ukoliko ponuditelj predaje ponude za više poslovnih prostora, ponude moraju obavezno biti zasebno dostavljene!

Ponuda koja će obuhvaćati više poslovnih prostora se neće uzimati u obzir!


Potrebna dokumentacija:
Ponuda mora obavezno sadržavati opće podatke ponuditelja, kontakte osobe za daljnju komunikaciju (e-mail i telefon/mobitel), iznos zakupnine, te ponudu jela i pića.
Uz gore navedene podatke ponuda treba sadržavati:

  • potvrdu da su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
  • Izjavu-potvrdu o broju i vrsti zaposlenika (stanje u proteklih godinu dana). 

Ponuditelji su obavezni uz dostavljenu ponudu izvršiti i uplatu JAMČEVINE u iznosu 10% od ponuđene cijene zakupa. Potvrda uplaćene jamčevine također mora biti priložena uz ponudu.

Provođenje postupka odabira najboljih ponuđača i potpis ugovora:
Službeno otvaranje pristiglih ponuda će se održati 28. srpnja 2023., u 12:00 sati, u Maloj sajamskoj dvorani (Paviljon 1, I.kat), na Sajamskom prostoru Gudovac.

Otvorenju pristiglih ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača koji su na vrijeme dostavili svoje ponude za ponuđene poslovne prostore.


Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su ponuđeni iznos zakupnine, ponuda jela i pića, te sveukupna reputacija ponuđača u obavljanju ugostiteljskih djelatnosti.

Ponude ponuđača koji imaju neizmirene obaveze prema Sajmu i koji nisu registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se neće uzimati u obzir.

Zakupodavac pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo poništenja ovoga poziva ili pojedinih ponuđenih poslovnih prostora navedenih u pozivu, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima i bez obaveze pojašnjenja odluke.


Ponuditelji će biti obavješteni o odabiru najpovoljnije ponude u roku tri (3) radna dana od službenog otvaranja pristiglih ponuda.
Uz potpisani ugovor, koji će odabrani zakupci predati zakupodavcu neposredno na adresi Bjelovarski sajam d.o.o., Gudovac 1D, 43251 Gudovac najkasnije do 11. kolovoza 2023. do 12:00 sati, zakupac je dužan istovremeno predati zakupodavcu ovjerenu bjanko zadužnicu u minimalnom iznosu zakupa ili izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa zakupa.

Ponuđač s najboljom ponudom koji nakon poziva Bjelovarskog sajma d.o.o. da potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora isti eventualno odbije potpisati, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine u iznosu od 10% od ponuđene cijene zakupa.

Rokovi plaćanja:
Odabrani zakupci će temeljem sklopljenog ugovora za poslovne prostore biti obavezni 50% od ugovorenog iznosa uplatiti na račun zakupodavca (HR4324020061100004959 ili HR3323400091110676795), najkasnije do 25. kolovoza 2023., a preostalih 50% ugovorenog iznosa najkasnije do 15. rujna 2023. godine.


Plan Sajamskog prostora s ponuđenim ugostiteljskim pozicijama:

Sajamski prostor Gudovac, 20. srpnja 2023.

BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

MOGLO BI VAS ZANIMATI

VLASNICI SAJMA

NAŠI PARTNERI

PRIJAVE ZA IZLAGAČE

On-line prijava za izlagače. Samo nekoliko klikova i status izlagača je Vaš!