Back

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SJEVERNA BILOGORA

Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo
099/325-9442
lag.sjeverna.bilogora@gmail.com
www.lag-sjeverna-bilogora.hr

OPG-ovi s područja LAG-a (općine Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac)
Pozicija – Izložbeno polje: 1A