Back

OPG DEJAN SABOLOVIĆ

G. Karlovčana 19, 43000 Bjelovar
095/802-2020
tmarkovac@gmail.com

Djelatnost:
Kupinovo vino, rakije, likeri, džemovi, sokovi

Pozicija – Izložbeno polje: 1A, 7C