OPG DEJAN SABOLOVIĆ

Grgura Karlovčana 19, Trojstveni Markovac, 43000 Bjelovar
043/232-655
tmarkovac@gmail.com

Djelatnost:
Kupinovo vino, rakije, likeri, džemovi, sokovi

Pozicija – Izložbeno polje: 8A