PEMAKO vl. Maja Šarec

Braće Radić 53b, 48322 Drnje
098/541-088
maja.sarec@gmail.com

Djelatnost:
drveni proizvodi iz vlastite proizvodnje – suveniri

Pozicija – Izložbeno polje: 3C