SELIS d.o.o.

Bohinjska Bela 37a, 4263 Bohinjska Bela, Slovenija
00386/31/547-455
selis@selis.si
www.greenhouse.si

Djelatnost:
Vrtni plastenici

Pozicija – Izložbeno polje: 2B