SILOSI BJELOVAR d.o.o.

Antuna Mihanovića 10, 43000 Bjelovar
099/600-0003
info@silosibjelovar.hr
www.silosibjelovar.hr

Djelatnost:
stočna hrana

Pozicija – Izložbeno polje: 7A