STROJOMETAL FAIĆ d.o.o.

Međgaje 9, Mačkovec, 40000 Čakovec
040/341-216, 098/241-511
info@strojometal-faic.hr
www.strojometal-faic.hr

Djelatnost:
Poljoprivredna i komunalna mehanizacija

Pozicija – Izložbeno polje: 5A