BOROVO d.d.

Dr. A. Starčevića 2a, 32000 Vukovar
032/1454-145, 099/267-6865
ruza.tovilo@borovo.hr
www.borovo.hr

Djelatnost:
Proizvodnja obuće

Pozicija – Izložbeno polje: 8