MEĐIMURKA BS d.o.o.

Trg Republike 6, 40000 Čakovec
040/500-929, 098/460-298
matija@medjimurka-bs.hr
www.medjimurka-bs.hr

Djelatnost:
Kamini i peći na drva i biogorivo

Pozicija – Izložbeno polje: 8