OPĆINA ROVIŠĆE

Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće
043/878-079
opcina.rovisce@gmail.com
www.opcina-rovisce.hr

Djelatnost:
Jedinica lokalne samouprave

Pozicija – Izložbeno polje: 1A